, ,

777888999 ನಂಬರಿನಿಂದ ಬರುವ ಫೋನ್ ಮರಣದ ಕರೆಯೇ? ; ಈ ವರದಿ ಓದಿ

ತ್ರಿವಳಿ ಏಳು, ತ್ರಿವಳಿಎಂಟು, ತ್ರಿವಳಿ ಒಂಬತ್ತು ಈನಂಬರಿನಿಂದ ಬರುವ ಫೋನನ್ನುಎತ್ತಿಕೊಳ್ಳಬೇಡಿರಿ. ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಡೇಟಾಗಳುಡಿಲಿಟ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತವೆ. ನಿಮಗೆ ಮಧ್ಯರಾತ್ರೆಯಿಂದ ಬೆಳಗಾತ ಮೂರುಗಂಟೆವರೆಗೆ 777888999 ಫೋನ್ ಬರಬಹುದು. ಈಫೋನನ್ನು ಮರೆತು ತೆಗೆಯಬೇಡಿರಿ.ಯಾಕೆಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಫೋನ್ ಸ್ಫೋಟ ಅಗಬಹುದು. ಹೀಗೆ ಫೋನ್ ಸ್ಫೋಟವಾದರೆ ಒಂದೊಮ್ಮೆ ನೀವೆ ಸತ್ತುಬಿಡಬಹುದು. ಹೀಗೆ ಹೆದರಿಸುವ ಮತ್ತು ಆಶ್ಚರ್ಯಗೊಳಿಸುವ ಸಾವಿರಾರು ಮೆಸೇಜ್‌ಗಳು ಇತ್ತೀಚಿನಿಂದ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯದಲ್ಲಿ ತುಂಬಿಕೊಂಡಿವೆ.

ವಾಟ್ಸಪ್‌ನಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ಮೆಸೇಜುಗಳು ಬರುತ್ತಿವೆ. ಮತ್ತು ಈ ಮೆಸೇಜುಗಳನ್ನು ಶೇರ್ ಮಾಡಲು ಮನವಿ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಫೇಸ್‌ಬುಕ್‌ನಲ್ಲಿ ಕೂಡಾ ಇದೇ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇದೆ. ಈ ಮೆಸೇಜು ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರುತ್ತದೆ ಯಾರು ಕಳುಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ವಾಟ್ಸ್‌ಪನಲ್ಲಿ ಕೆಲವರು ಹಳೆಯ ಫೋಟೊ ಶೇರ್ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಶೇರ್‌ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಇದು ಹೀಗೆ ಸೈಬರ್ ಅಟ್ಯಾಕ್‌ನ ಕಾರಣದಿಂದ ಆಗುತ್ತಿದೆ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ.

ಆದರೆ ಸೈಬರ್ ತಜ್ಞರು ಈ ಸುದ್ದಿ ಅಪ್ಪಟ ಸುಳ್ಳು ಆಗಿದೆ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ ಒಬ್ಬ ಒಂದು ಮೊಬೈಲ್ ನಿಂದ ಇನ್ನೊಬ್ಬನ ಮೊಬೈಲ್‌ಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿದರೆ ಬ್ಲಾಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತದೆ ಎನ್ನುವುದು ಸರಿಯಲ್ಲ. ಆದರೆ ಇಂತಹ ಸಂಶೋಧನೆಗಳು ಬೇರೆದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿವೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಈವರೆಗೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಅವರು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿಲ್ಲ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಅವರು ಯಶಸ್ವಿಯಾದರು ದೇಶದ ಭದ್ರತಾ ಏಜೆನ್ಸಿಗಳು ಇದನ್ನು ತಡೆಯುವುದು ನಿಶ್ಚಿತ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.

ನಿಮಗೆ ಲಂಚ್ ಆದ ತಕ್ಷಣ ನಿದ್ದೆ ಬರುತ್ತದೆಯೇ?; ಹಾಗಿದ್ದರೆ ಇದನ್ನು ಓದಿ

ಗರ್ಭ ನಿರೋಧಕ ಸಾಧನವನ್ನು ಹಿಡಿದುಕೊಂಡೇ ಭೂಮಿಗೆ ಬಂದ ಮಗು ! ; ಫೋಟೊ ನೋಡಿ