,

Cry

ಸಿಸಿಟಿವಿಯಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾದ ‘ಹೀಗೊಂದು ಪ್ರಕರಣ’ !

ಹಲಾವರು ಕಳ್ಳತನ ಪ್ರಕಣಗಳು ಸಿಸಿಟಿವಿಯಲ್ಲಿ ಸರೆಯಾಗಿದ್ದು ನಾವು ನೋಡಿದ್ದೇವೆ .

ಆದರೆ ಇದು ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ವಿಶೇಷ ಯಾಕೆ ಗೊತ್ತಾ ? ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡಿರೋದು ಏನನ್ನು ಅಂತ ವೀಡಿಯೋದಲ್ಲೇ ನೋಡಿ !

ಅದ್ಭುತ ಸಸ್ಯ ! ಇದರ ಬೇರುಗಳು ಮನುಷ್ಯಾಕೃತಿಯಂತಿದೆ !

ಜೀವನದಲ್ಲೊಮ್ಮೆ ಸ್ಟಂಪ್ ಆಗಿದ್ದ ಸಚಿನ್ ತೆಂಡುಲ್ಕರ್!